✅اين رژلب علاوه بر داشتن مواد طبيعی و غيرشيميايی،حاوي مرطوب كننده و تغذيه كننده لب هست كه نه تنها به بدن شما آسيب نمي رساند، بلكه لب هاي شما را آبرساني و نرم هم مي كند 💜👏
✅شاين طبيعی و خيلی كم (بدون اكليل)
رنگ soft coral
این محصول تا آخر ماه 8 سال 2020 تاریخ دارد.