ادکلنی از جنوب فرانسه
با بویی نشاط آور و هیجان انگیز و فریبنده

نت ابتدایی: فلفل

نت میانی: چرم

نت پایانی: مرکبات

 

رایحه خنک و تند و ترش

 

تستر با حجم حدودی 1 میلی لیتر